Streszczenie #326

Nastolatki preferują informacje o redukowaniu szkód związanych z używaniem substancji

news.ubc.ca
 • Po przeprowadzeniu wywiadów z 83 nastolatkami w wieku 13-18 lat w Kolumbii Brytyjskiej naukowcy doszli do wniosku, że młodzi ludzie nie reagują, gdy rodzice mówią im, aby nie pili alkoholu lub nie zażywali narkotyków.
 • Ponieważ używanie substancji psychoaktywnych jest częścią ich życia, nastolatki są bardziej otwarte, gdy rodzice rozmawiają o tym bez osądu i dzielą się strategiami minimalizującymi szkody.
 • W badaniu skoncentrowano się na wiedzy i doświadczeniu młodzieży.
 • Naukowcy zalecają rodzicom edukację i lepsze przemyślenie sposobów w jaki rozmawiają ze swoimi dziećmi na temat używania alkoholu i narkotyków.

Kategorie

 • Nauka Nauka (74) Researchers develop molecule to store solar energy
 • Psychologia Psychologia (83) What If Certain Mental Disorders Are Not Disorders At All?
 • Kosmos Kosmos (35) If bacteria band together, they can survive for years in space
 • Historia Historia (19) ‘Viking’ was a job description, not a matter of heredity, massive ancient DNA study shows
 • Społeczeństwo Społeczeństwo (87) Study highlights ‘systematic opposition’ to regulation in tackling NCDs from food industry
 • Medycyna Medycyna (80) Ten minutes of massage or rest will help your body fight stress
 • Technologia Technologia (93) Self-cooling Microchip Provides a Tiny Solution to a Giant Problem
 • Natura Natura (59) Humans, not climate, have driven rapidly rising mammal extinction rate

Newsletter

Newsletter

Piszą o nas 🙌

Bullets.tech - Articles for science lovers shortened to five bullet points. | Product Hunt Embed

Byliśmy również na Hacker News, O'REILLY® Ideas oraz Boing Boing.