Streszczenie #292

Wykrywacz czarnej materii zaobserwował nietypowy rozpad nuklearny

nature.com
 • Po raz pierwszy fizycy dokonali bezpośredniej obserwacji przechwytywania dwóch elektronów z dwoma neutrinami w jądrze ksenonu-124.
 • Ten eksperyment jest ważnym krokiem w kwestionowaniu standardowego modelu fizyki cząsteczkowej, który jest podstawą naszego zrozumienia świata.
 • Korzystając z wykrywacza czarnej materii, XENON Collaboration poszukiwało rozpadu ksenonu-124 do telluru-124.
 • W tym rozpadzie następuje przechwycenie dwóch elektronów z dwoma neutrinami. Jest to proces, którego zrozumienie jest kluczowe dla potwierdzenia nowych teorii.

Kategorie

 • Nauka Nauka (68) One-time treatment generates new neurons, eliminates Parkinson's disease in mice
 • Psychologia Psychologia (73) Where does a Programmer’s brain store all the coding?
 • Kosmos Kosmos (32) Astronomers detect regular rhythm of radio waves, with origins unknown
 • Historia Historia (18) Study settles the score on whether the modern world is less violent
 • Społeczeństwo Społeczeństwo (79) At 19, am I too young for cannabis? Choosing the ‘right’ minimum legal age for legalized non-medical cannabis
 • Medycyna Medycyna (72) Pee test reveals quality of your diet – and whether it’s best for your body
 • Technologia Technologia (81) New polymer easily captures gold extracted from e-waste
 • Natura Natura (57) Why are plants green?

Newsletter

Newsletter

Piszą o nas 🙌

Bullets.tech - Articles for science lovers shortened to five bullet points. | Product Hunt Embed

Byliśmy również na Hacker News, O'REILLY® Ideas oraz Boing Boing.